Home Centrum Geen Lakenfeesten, geen Peurbakkentocht, wel Stamgastenbier