Home Corona Ook getroffen door CVV, het corona verf virus