Home Corona Het Kurker Vrouwenkoor trad op in de tuin van verpleeghuis Leythenrode