Home Leiden Studentensociëteit Minerva organiseerde weer een gezellige Leidenarenborrel