Home Leiden Kinder Doe(za) Festival in het Van der Werfpark en Springkussenfestival in Voorschoten.