Home Leiden De Leidse Rederij hield haar jaarlijkse Schippersfeest voor alle medewerkers.