Home Leiden Passanten ervoeren de problemen die lichamelijk- of visueel gehandicapten en slechthorenden hebben tijdens de Week van de Toegankelijkheid